Priznanje za doprinos unapređenju sigurnosti za pacijenta

U sklopu 2. Kongresa Hrvatskog društva za sigurnost pacijenta na temu „5 godina nakon prvih preporuka Europskog vijeća za sigurnost pacijenta – prošle, sadašnje i buduće aktivnosti”, ZU Ljekarna Bjelovar je primila – Priznanje za doprinos unapređenju sigurnosti za pacijenta.