Browsing Category

O NAMA

Djelatnici ljekarne

Djelatnici ljekarne

Ljekarna 1

Katarina Fehir Šola, mag. pharm.
Mr. sci. Željka Macner Majcan, mag. pharm.
Dean Vuković, mag. pharm.
Dora Štefanac, mag. pharm.
Borna Pavić, mag. pharm.

Katarina Kukal, farm. teh.
Klara Jurišić, farm. teh.
Ana Krmpotić, farm. teh.
Milica Pleskalt, farm. teh.
Mihaela Markešić, farm. teh.
Mirjana Gradečak Vučemilo, farm. teh.
Andrea Ćurić, farm. teh.
Jelena Srdić, farm. teh.

Ljekarna 2

Goran Radošević, mag. pharm.
Iva Pirin Polgar, mag. pharm.
Valentin Lautar, mag. pharm.

Senija Višnjić Pavičić, farm. teh.
Ela Slavinić, farm. teh.
Monika Mihalinec Vuglovečki, farm. teh.

Ljekarna 3

Krunoslav Jandragić, mag. pharm.
Dubravka Šupe, mag. pharm.

Nada Kojić, farm. teh.
Antonela Dominković, farm. teh.

Ljekarna Nova Rača

Mira Volaj, mag. pharm.

Amalija Majer Maričić, farm. teh.

Depo Kapela

Marija Lakić, mag. pharm.

Depo Velika Pisanica

Tatjana Cirhan Lamza, mag. pharm.

Depo 3

Zrinka Šarić Pavić, mag. pharm.

Marija Čabrić, mag. pharm.

 

Računovodstvo i knjigovodstvo

Ljerka Stilinović, ekonomist
Dubravka Tandara, knjigovođa
Alen Hajtić, farm. teh.

Spremačica

Đurđica Filipan

Ustroj ustanove

Ustroj ustanove

Upravno vijeće:

Nikolina Prišćan – predsjednica

Vesna Belošević

Evelyn Muhvić

Goran Radošević

Nada Kojić


Ravnatelj ustanove:

Katarina Fehir Šola,mag.pharm.,univ. mag. pharm.

Zamjenik ravnatelja:

Krunoslav Jandragić,mag.pharm.


Stručno vijeće:

Mr.sci. Željka Macner Majcan, mag. pharm. – predsjednica

Krunoslav Jandragić. mag. pharm.

Goran Radošević. mag. pharm

Mira Volaj, mag. pharm.

Tatjana Cirhan Lamza, mag. pharm.

Zrinka Šarić Pavić, mag. pharm.

Senija Višnjić Pavičić, farm. tehn.

Ljerka Stilinović, ekonomist

Marija Lakić, mag. pharm.


Voditelj centralnog laboratorija:

Ana Krmpotić, farm. tehn.


Voditelj centralne nabave:

Mihaela Markešić, farm. tehn.


Voditelj računovodstva:

Ljerka Stilinović, ekonomist

O NAMA,Više o nama

O nama

Zdravstvena ustanova Ljekarne Bjelovar u svom sadašnjem obliku posluje od 28. srpnja 1995. godine kada osnovana odlukom Poglavarstva Bjelovarsko-bilogorske županije. Ljekarna Bjelovar je u vlasništvu Bjelovarsko-bilogorske županije, a čine ju sedam ljekarničkih jedinica: četiri u Bjelovaru, te po jedna u Novoj Rači, Kapeli i Velikoj Pisanici. Više…