Browsing Category

O NAMA

Djelatnici ljekarne

Djelatnici ljekarne

Ljekarna 1

 

Katarina Fehir Šola, mag. pharm.
Mr. sci. Željka Macner Majcan, mag. pharm.
Nada Čokor Gezi, mag. pharm.
Dean Vuković, mag. pharm.
Dora Štefanac, mag. pharm.

Katarina Kukal, farm. teh.
Klara Jurišić, farm. teh.
Ana Krmpotić, farm. teh.
Milica Pleskalt, farm. teh.
Mihaela Markešić, farm. teh.
Senija VIšnjić Pavičić, farm. teh.
Alen Hajtić, farm. teh.
Mirjana Gradečak Vučemilo, farm. teh.

Ljekarna 2

 

Goran Radošević, mag. pharm.
Iva Pirin Polgar, mag. pharm.

Ana Devčić, farm. teh.
Slavica Piragić, farm. teh.

Ljekarna 3

 

Krunoslav Jandragić, mag. pharm.
Dubravka Šupe, mag. pharm.

Nada Kojić, farm. teh.
Antonela Dominković, farm. teh.

Ljekarna Nova Rača

 

Mira Volaj, mag. pharm.

Amalija Majer Maričić, farm. teh.

Depo Kapela

Marija Lakić, mag. pharm.

Depo Velika Pisanica

Tatjana Cirhan Lamza, mag. pharm.

Depo 3

Zrinka Šarić Pavić, mag. pharm.

Marija Čabrić, mag. pharm.

 
Računovodstvo i knjigovodstvo

 

Ljerka Stilinović, ekonomist
Dubravka Tandara, knjigovođa

Spremačica

 

Đurđica Filipan

Ustroj ustanove

Ustroj ustanove

Upravno vijeće:

Dražen Koščak, dipl. ing. – predsjednik

Snježana Vrabec, dipl. ing.

Irena Pavlović, prof.

Tatjana Cirhan Lamza, mag. pharm.

Nada Kojić, farm. tehn.


Ravnatelj ustanove:

Katarina Fehir Šola,mag.pharm.,univ. mag. pharm.

Zamjenik ravnatelja:

Krunoslav Jandragić,mag.pharm.


Stručno vijeće:

Goran Radošević. mag. pharm.- predsjednik

Krunoslav Jandragić. mag. pharm.

Mr.sci. Željka Macner Majcan, mag. pharm.

Mira Volaj, mag. pharm.

Tatjana Cirhan Lamza, mag. pharm.

Zrinka Šarić Pavić, mag. pharm.

Senija Višnjić Pavičić, farm. tehn.

Ljerka Stilinović, ekonomist

Marija Lakić, mag. pharm.


Voditelj centralnog laboratorija:

Senija Višnjić Pavičić, farm. tehn.


Voditelj centralne nabave:

Mihaela Markešić, farm. tehn.


Voditelj računovodstva:

Ljerka Stilinović, ekonomist

O NAMA,Više o nama

O nama

Zdravstvena ustanova Ljekarne Bjelovar u svom sadašnjem obliku posluje od 28. srpnja 1995. godine kada osnovana odlukom Poglavarstva Bjelovarsko-bilogorske županije. Ljekarna Bjelovar je u vlasništvu Bjelovarsko-bilogorske županije, a čine ju sedam ljekarničkih jedinica: četiri u Bjelovaru, te po jedna u Novoj Rači, Kapeli i Velikoj Pisanici. Više…