Vijesti

Natječaj za farmaceutskog tehničara – pripravnika

ZU Ljekarna Bjelovar raspisuje NATJEČAJ

za farmaceutskog tehničara  – pripravnika, 2 izvršitelja na određeno radno vrijeme

Uvjet: SSS farmaceutski tehničar, bez radnog iskustva

Uz prijavu potrebno je priložiti: životopis, preslik svjedodžbe o završnom ispitu, preslik domovnice i rodnog lista, dokaz o radnom stažu – elektronički zapis HZMO-a ne stariji od 3 mjeseca od dana objave natječaja.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od objave. Prijave se podnose osobno ili poštom  na adresu: Ljekarna Bjelovar, P.Preradovića 4, 43 000 Bjelovar s naznakom „Prijava na natječaj“.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

 

 

 

 

 

Prethodna tema
Sljedeća tema

You Might Also Like