Natječaji

POZIV ZA DOSTAVU PONUDE ZA PREDMET JEDNOSTAVNE NABAVE: UREĐENJE PRODAJNOG PROSTORA (OFICINE) U LJEKARNI 1

Molim da dostavite Vašu cijenjenu ponudu za izmjenu namještaja koji služi kao prodajni pult (oficina) sukladno Dokumentaciji o nabavi (iz priloga), u Ljekarni 1.

Ponuda mora biti dostavljena Naručitelju najkasnije do 8. kolovoza 2022. u 15:00 sati.

Prethodna tema
Sljedeća tema

You Might Also Like